Projektas

THINK BEFORE DRINK (PAGALVOK PRIEŠ IŠGERDAMAS) Projekto tikslas – skatinti suvokimą ir atsakingą alkoholio vartojimą, siekiant sumažinti rizikingą elgesį, paveikiantį sveikatą ir socialinius santykius.
Tikslinės grupės – suaugusieji ir jaunimas. Ypač išskirtini krizės paliesti asmenys (nebaigę mokyklos, neturintys kvalifikacijos, bedarbiai) ir jų vaidmuo bendruomenėje. Bus parodyti kultūriniai įpročiai, susiję su alkoholio vartojimu kiekvienoje šalyje, taip gerinant suvokimą apie tai. Siekiama, kad iš kiekvienos šalies, susidūrusios su alkoholio vartojimo problema, būtų pasisemta gerosios patirties ir susipažinta su blogąja.
Rezultatų bus siekiama dviejų būdais:
Rezultatų bus siekiama dviejų būdais:
1. Teorinis pagrindimas: Sukurta sociokultūrinė studija, kurioje bus pristatyta kiekvienos šalies situacija (socialiniai įpročiai, politika, naudojimas, savybės, efektai), moksliniai sveikatos tyrimai, parengti naudojant skirtingus metodus (pranešimus, interviu), adresuotus skirtingoms grupėms (jaunimui, socialiniams darbuotojams, vietos bendruomenėms, alaus/vyno gamintojams ir t.t.). Tikslas – sužinoti teigiamąsias ir neigiamąsias alkoholio vartojimo puses.
2. Praktinis pagrindimas: Sukurti praktiniai įrankiai, kuriais, naudojant neformalaus ugdymo metodus, bus puoselėjamos ar keičiamos elgesio normos. Efektyvumas bus patikrintas praktikoje. Pavyzdžiai: dinaminės grupės, dirbtuvės, debatai, susitikimai su psichologais, alkoholikais, sveikatos institucijų atstovais ir t.t. Siekiant alkoholio prevencijos ši veikla gali būti naudojama ir kitų Europos organizacijų. Taip pat bus išmėginti atsakingi alkoholio vartojimo būdai, tarkime, vyno degustacijos. Siekiant didesnės sklaidos, rezultatai bus paskelbti bendrame leidinyje internete, lankstinukuose, interneto puslapyje, bloge, facebooke. Jie taip pat bus pristatyti vietos bendruomenėse, seminaruose, parodoje.

EU Partner Countries:

  • Sweden
  • Italy
  • Romania
  • Lithuania
  • Turkey

Data concerning teen-agers alcohol consumption habits (frequency)

everyday
2-3 times a week
once a week
once a month

Projekto partneriai

Il filo d’Arianna
Il filo d’AriannaItalija
Ne pelno siekianti kultūros asociacija įkurta 1995 m. Bolonijos regione.

logo-filodariannaTai ne pelno siekianti kultūros asociacija įkurta 1995 m. Bolonijos regione. Asociacija skatina kultūrinį, asmeninį ir profesionalų jaunų žmonių augimą, suaugusiųjų bei senjorų tobulinimąsi, organizuodama įvairių sričių kursus ir mokymus. Rengia programas, skirtas jaunimo problemų sprendimui.
Asociacija taip pat rengia kultūrinius ir socialinius mainus nacionaliniame bei Europos lygmenyse. Dalyvauja Grundtvig partnerystės, LLP KA3 projektuose. Bendradarbiaujant su viešomis ir privačiomis institucijomis, asociacija organizuoja dirbtuves, konferencijas, susitikimus bendruomenei ir jos kultūriniam bei socialiniam vystymuisi.

www.filodarianna.net


Gefle Ölsellskap
Gefle ÖlsellskapŠvedija
Draugija įkurta 2000 m. propaguoti rinktinio alaus gėrimą.

logo-swedenGefle Ölsellskap įkurta 2000 m. propaguoti rinktinio alaus gėrimą. Draugijos nariai susitinka kartą per mėnesį ir degustuoja įvairių rūšių alų iš pasirinktų nedidelių daryklų, taip skleisdami žinias apie gerą alų. Nariai – įvairaus amžiaus ir profesijų miestiečiai bendrauja ir padeda vienas kitam užmegzti naujus ryšius tiek pačioje Švedijoje, tiek užsienyje. Dalyvavimu tarptautiniame projekte siekiama pasidalinti draugijos interesais su partneriais Europoje. Susipažindami ir supažindindami su senaisiais gėrimo papročiais ir gėrimo tradicijomis dabar, su alkoholiu susijusiais įstatymais, įvairiomis alaus daryklomis, draugijos nariai nori, jog suaugusieji daugiau žinotų apie gero alaus gėrimą ir alkoholio prevenciją. Kitas tikslas – perduoti gerąją patirtį jaunimui, taip skatinant prisidėti prie gėrimo tradicijų pakeitimo ir tobulinimo.

www.gefleolsellskap.com


Hair Redivivus
Hair RedivivusRumunija
Buzau jaunimo fondo jaunimo asociacija.

logo-romaniaHair Redivivus yra Buzau jaunimo fondo jaunimo asociacija. Jos misija – prisidėti prie įvairių jaunimo projektų ir jaunimo iniciatyvų. Organizacija aktyviai dalyvauja įvairioje veikloje, tokioje kaip: menas ir kultūra – šventės, kultūriniai renginiai, meno stovyklos, teatras; media – Alandalos žurnalas, multimedijos projektai, foto klubas, interneto radijas bei video; aplinkosauga ir ekoturizmas, žmonių teisės, sportas – krepšinis, aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas.
Asociacija aktyviai dalyvauja mobilumo projektuose. Jais („Veiklaus jaunimo“, Leonardo da Vinci, Grundtvig) siekiama bendradarbiavimo, tarpkultūrinio bendravimo, asmeninio tobulėjimo bei profesinių savybių tobulinimo. 2014 m. tokiuose projektuose dalyvavo daugiau kaip 80 žmonių.
Asociacija kas savaitę dirba su jaunimo grupėmis neformaliose ugdymo dirbtuvėse ir kitoje veikloje. Hair Redivivus kiekvienais metais organizuoja muzikos festivalius ir meno stovyklas.


Open Air Museum
Open Air MuseumLietuva
Įkurtas 1966 m. Vienas didžiausių (195 ha) muziejų po atviru dangumi Europoje.

logo-lithuaniaLietuvos liaudies buities muziejus buvo įkurtas 1966 m. Tai vienas didžiausių (195 ha) ir daugiausiai eksponatų (149 nekilnojamų ir daugiau nei 90 200 kilnojamų) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. Muziejus atspindi XVIII a. pab. – XX a. pirmos pusės visų Lietuvos regionų valstiečių ir miestelėnų buitį, darbus, tradicijas. Čia pamatysite kaimų fragmentus, jaukias sodybas, šimtamečius pastatus su gėlių darželiais, sodais ir daržais, su koplytėlėmis ir kryžiais, technikos objektus – malūnus, milo vėlyklą, kalvę, aliejinę. Muziejaus centre – miestelis su jam būdingais pastatais, kuriuose žiedžiami puodai, gaminami gintaro, medžio dirbiniai. Skaudžius Lietuvai momentus atspindi tremties ir pasipriešinimo sektorius.
Lietuvos liaudies muziejus – labai populiarus. Per metus jame apsilanko virš 80000 lankytojų. Įvairioms lankytojų grupėms (mokiniams, suaugusiems, šeimoms, žmonėms su negalia, užsienio turistams) vedamos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, vyksta renginiai, skirti kalendoriniams ir šeimos papročiams.
Muziejuje taip pat yra alaus darymo ekspozicija, tarpukario valstybinės degtinės parduotuvės ekspozicija, eksponatų, susijusių su blaivybės judėjimu XIX a.
Lietuvos liaudies buities muziejus dalyvauja įvairiuose kultūros projektuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, bendradarbiauja su vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.
www.llbm.lt


Aims and Fields of Study
Aims and Fields of StudyTurkija
Studijų Turkijoje tikslai ir sritys

logo-turkey

Organizacijos tikslas – organizuoti nariams įvairią veiklą, susijusią su sociokultūrinėmis, sporto, profesinėmis ir mokslo sritimis.
Veikla:
Rengti įvairius edukacinius sportinius laisvalaikio užsiėmus, taip populiarinant sportą bendruomenėje. Rengti kursus mokytojams, siekiant pagerinti jų technologijos žinias. Padedama išmokti naudotis Excel. Word, Power Point programomis, kurti interneto tinklalapius. Rengiami ir užsienio kalbų kursai;
Skatinti šiltą mokytojų tarpusavio bendravimą, paremtą pagarba ir tolerancija;
Skatinti jau baigusių universitetą ir dar tik jame besimokančių studentų bendravimą;
Organizuoti susitikimus, simpoziumus, diskusijas, muges, parodas, koncertus, sporto varžybas;
Organizuoti brošiūrų, katalogų, biuletenių, žurnalų, laikraščių, knygų leidimą, suvenyrų gamybą, kuri leidžia gauti lėšų stipendijoms.

www.selcukbesyoomed.com

Need us to help you on your project?

Send an email describing your project requirements now to get our help