The Project

THINK BEFORE DRINK Sorumlu alkol tüketiminin sağlık ve sosyal ilişkilerde sebeb olabileceği riskli davranışların farkındalığını  artırmayı amaç edinir.Odaklanacağımız hedef gruplar yetişkinler ve gençler özellikle mevcut ekonomik krizlerden etkilenen dezavantajlı kişiler(erken okul bırakanlar,temel nitelikliler,işsizler)ve birliğimizdeki ilgili gelişmeler.
Yetişkinlere kültürel  alışkanlıklardaalkol tüketimini göstererek kullanan/kötüye kullanan sınırını farkettireceğiz.Birbirimizden iyi,kötü yönlerini ve her ülkenin karşılaştığı problemleri öğreneceğiz.
Konuya iki yönden yaklaşacagız:
1. Teorik geçmiş: Her ülkenin sosyo kültürel çalışmasının üzerinde duracağız.(sosyal alışkanlıklar,kullanımlar,varlık,kanunlar,etkiler)bilimsel sağlık çalışmaları analizi,farklı metotlar(anket.görüşme)alkol tüketiminin olumlu ve olumsuz yönlerini bilen acentaların söylevleri(gençlik/sosyal işçiler,sağlık kuruluşları,yerli halk,bira/şarap üreticileri v.b)
2. Pratik geçmiş: Davranıştaki gerçek değişimi teşvik etmek için yaygın eğitim metotlarının kullandığı Pratik planları şekillendireceğiz.Geçerliliğini kontrol etmek için bu aktiviteleri kullanacağız.Örnekler:grup dinamizmi,atölyeler,müzakereler,psikologlarla toplantılar,alkolikler,sağlık kuruluşları v.b.Bu faaliyetler diğer Avrupa organizasyonları tarafından da alkolün kötüye kullanımını önlemek için kullanılabilir.Şarap tatma gibi sorumlu alkol tüketimi faaliyetlerini de yapacağız.Sonuçlar daha etkili yol ile yayımlanacak:rehberkitabı(online/kağıt)web sitesi,blog,Facebook v.b ve bizim yerel topluluklarımızda sergilerde,seminerlerde atölyelerde sunulacak.

EU Partner Countries:

 • Sweden
 • Italy
 • Romania
 • Lithuania
 • Turkey

Data concerning teen-agers alcohol consumption habits (frequency)

everyday
2-3 times a week
once a week
once a month

Partners

Il filo d’Arianna
Il filo d’AriannaItaly
Sosyal tanıtm için kar amacı gütmeyen dernek Bologna bölgesinde 1995 de kuruldu.

logo-filodariannaII Filo d’Arianna kar amacı gütmeyen sosyal tanıtım için 1995 te Bologna da kurulmuş bir kültürel dernektir.Dernek yetişen gençlere ,yetişkinlere ,yaşlılara kurslarda değişik alanlarda kültürü ve meslekleri tanıtır.Biz gençlik problemlerini önlemek için planlar ve uygulamalar yapıyoruz.Biz Avrupa seviyesinde kültürel,sosyal,ulusal değişimi destekliyoruz.
Bunun yanısıra LLP  KA3 Grundtvigortaklığı projelerine katıldık.Kamu veya özel kuruluşlar işbirliği ile atölyeler,konferanslar birliğin ve onun kültürel sosyal gelişimini amaç edinen toplantılar gibi olaylar düzenliyoruz.

www.filodarianna.net


Gefle Ölsellskap
Gefle ÖlsellskapSweden
2000 yılında seçilmiş bira içmeyi geliştirme amacı için kuruldu.

logo-swedenGefle Ölsellskap  2000 yılında seçilmiş bira içmeyi geliştirme amacı için kuruldu. Ayda bir küçük bira fabrikalarından farklı olarak seçilmiş biraları tatmak ve hangisinin daha iyi olduğunu bilgisini yaymak için toplanırız.Üyelerimiz şehrimizdeki farklı kesimlerden karşılaştıkları insanlara düşüncelerini aktarır.Üyeler eğitim,politik,iş,spor geçmişleri ile sosyalleşmenin çalışma hayatındaki karşılıklı ilişkilerde İsveç ve yurt dışındaki yeni iletişim ağı ile birbirlerine yardım ederler.Şimdi daha geniş bir alanda daha çok öğrenme zamanı.Avrupa Birliğine müracat ile Avrupa daki ortaklarla ilgilerimizi paylaşmak istiyoruz.Eski içme alışkanlıkları ve bugünkü alışkanlıkları öğrenerek yürürlükteki alkol yasası ve farklı bira farikalarına erişim ile yetişkinler arasında alkolün önlenmesi ve gençlere kendilerini geliştirmeleri ve içme alışkanlıklarının farkında olmalarını sağlamak için katkıda bulunmak istiyoruz.

www.gefleolsellskap.com


Hair Redivivus
Hair RedivivusRomania
Buzau Gençlik Kuruluşu üyesi bir Gençlik Derneğidir.

logo-romaniaHAIR REDIVIVUS Buzau Gençlik Kuruluşu üyesi bir Gençlik derneğidir.Misyonu farklı seviyelerde gençlik projelerini ve genç girişimcileri desteklemektir. Organizasyon farklı alanlarda faaldir: Sanat ve kültür, festivaller, kültürel olaylar, sanat kampları, tiyatro.
Basın: Alandala dergisi, multimedia etkinlikleri, fotoğraf kulübü, canlı radyo, video. Çevre ve ekoturizm, insan hakları.
Hareketlilik Projeleri: Youth in Action, Leanordo da Vinci, Grundtvig.
Tainings: iletişim, kültürlerarası, kişisel gelişim, mesleki nitelikler.
Spor: basketbol, faal hayat sitili.
Haftalık olarak yaygın eğitim öğrencileri ile eğitim alanlarında çalışıyoruz.
Hair Redivivus her yıl müzik festivali ve sanat kampları düzenler. Organizasyonumuz geçen yıllardaki 80 den fazla katılımcısı ile hareketlilik projelerinde çok faaldir.


Open Air Museum
Open Air MuseumLithuania
1966  da kuruldu. Avrupadaki (195)en büyük açık hava müzelerinden birisidir.

logo-lithuaniaLitauens Open Air Museum grundades 1966. Det är ett av de största, 195 hektar, etnografiska utomhusmuseerna i Europa. Museet visar hur livet, arbetet och traditionerna för bönder och stadsfolk såg ut under 1800-talet och början av 1900-talet. På museet finns delar av byar, riktiga bondgårdar, hundraåriga byggnader med trädgårdar, fruktodlingar och köksträdgårdar med kors och pålar med trätak, kvarnar, smedjor, och en oljepress.
Museet har också en utställning om ölbryggning. I museets stad finns en gammal alkoholbutik från 1930-talet. Vi har utställningar om 1800-talets nykterhetsrörelse i Litauen.
Museet är populärt och har tusentals besökare årligen, 80 000 förra året.
För olika målgrupper arrangerar vi:

 • temautflykter och
 • aktiviteter
 • utbildningar
 • seminarier och konferenser
 • workshops
 • folkmusikkonserter
 • traditionella hembygdsarrangemang
 • familjehögtider

Museet har deltagit i flera kulturprojekt och samarbetar med privata och statliga institutioner.
www.llbm.lt


Aims and Fields of Study
Aims and Fields of StudyTurkey
Sosyo kültürel,sportif,mesleki ve bilimsel yetenekler.

logo-turkey

Organizasyonun amacı üyeler için kendi sosyo kültürel,sportif,mesleki ve bilimsel hayatlarında faaliyetleri başlatma.

1-Eğitimsel sportif boş zaman faaliyetlerini idare etme,sportif faaliyetler düzenleme,toplumda spor karşılaşmalarını destekleme,kurs teklifleri,teknolojik gelişmeler,Excel,Word,Power Point’in nasıl kullanılacağı ve web sitesinin nasıl yapılacağını öğretme için beden eğitimi öğretmenleri arasında seminer verme ve toplantılar.

2-Üyeler arasında sevgi,saygı ve hoş görüye dayalı ilişki kurma ve entegrasyonu.

3-Sosyo ahlaki gelişmeler ve hayat sigortasından yoksun olan üyeler için yardımcı olma.

4-BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)mezunları ve öğrencileri arsındaki ilişkiyi artırma.

5-Ekonomik kaynakların yönetimi ve temini için hedefleri fark etme,ulusal ve amatör sporcuların burs ile ödüllendirilmeleri.Diğer bir amacı ise kurslar açmak ve onların iyi ve yüksek kaliteli eğitim almalarını sağlamak.Öğretmenlerimizden yabancı bir dili yeterince iyi konuşabilmelerini,bilgi ve iletişim teknolojilerinde iyi olmalarını istiyoruz.Ayrıca üyelerimizden ve İngilizce öğretmenlerimizden teknolojiyi derslerinde kullanmalarını da istiyoruz.Bu amaç için kurslarımıza bilgisayar programlamayı ekliyoruz.

FAALİYETLER:

• Öğretmenler için kurs önerileri,teknolojik gelişmeler,Excel,Word,Power Point’in web sitesi yapmak için nasıl kullanılacağını öğretme ve işbirliği için gerekli atmosferi sağlama.

•  Üyeler arsında sevgi,saygı ve hoşgörüye dayalı ilişki kurmak.

•  BESYO öğrencileri ve mezunları arasında ilişkiyi artırma.

• Toplantılar,sempozyumlar,paneller,tartışmalar,fuarlar,sergiler,konserler,spor müsabakaları düzenleme.

•  İncelemeler ve gözlemler arsa gibi taşınmaz alımı,kamp,sosyal tesisler alınabilir veya kiralanabilir.Restore edilebilir,modifiye edilebilir ve işletilebilir.
.

broşürler,kataloglar.bülten panoları dergiler,gazeteler ve kitaplar basılır.
.

Gazeteler hem içeride hem dışarıda basılır. 
.

Hediyelik eşyalar dağıtım için sipariş verilir. 
. througYasal bağışlar başvuran adaylara burs olarak verilmesi teklif edilir. 
.

Diğer uygulamalar.
www.selcukbesyoomed.com

Need us to help you on your project?

Send an email describing your project requirements now to get our help