Om Projektet

THINK BEFORE DRINK har som mål att öka medvetenheten om en ansvarsfull alkoholkonsumtion, för att minska riskbeteenden som kan få social- och hälsopåverkan. Målgrupperna är vuxna och ungdomar, speciellt de som påverkats av den pågående ekonomiska krisen (de som lämnar skolan i förtid, arbetslösa etc.) och de som vill ha ett bättre samhälle.
Vi ska göra vuxna medvetna om gränsen mellan bruk och missbruk genom att visa på kulturella vanor kring alkoholkonsumtion. Vi kommer att lära av varandra, om de god och dåliga sidorna, och hur de deltagande länderna jobbar med missbruksproblematiken.
Vi kommer att jobba med detta på två sätt:
1. Teoretisk: Utföra en sociokulturell studie kring situationen i de deltagande länderna (sociala vanor, lagar, användning, egenskaper, effekter), analysera hälsovetenskapliga studier, med olika metoder (till exempel enkätundersökningar och intervjuer) ta reda på de positiva och negativa aspekterna av alkoholkonsumption (unga, socialarbetare, hälsoinstitutioner, innevånare, öl- och vinproducenter etc.).
2. Praktiskt: Skapa praktiska verktyg genom icke-formellt lärande, för att möjliggöra ett ändrat beteende. Vi ska använda verktygen, för att se hur effektiva de är. Exempel: gruppdynamik, workshops, debatter, möten med psykologer, alkoholister, hälsoinstitutioner etc. Dessa verktyg kan även användas av andra europeiska organisationer, för att förebygga alkoholmissbruk. Vi kommer också att praktisera ansvarsfull alkoholkonsumtion vid till exempel vinprovningar.
Resultaten kommer att publiceras på flera olika sätt, för att nå större genomslag: en guidebok på papper och elektroniskt, broschyrer, en webbplats, blog, på Facebook, och genom föreläsningar, workshops och utställningar för de lokala grupper.

EU Partner Countries:

 • Sweden
 • Italy
 • Romania
 • Lithuania
 • Turkey

Data concerning teen-agers alcohol consumption habits (frequency)

everyday
2-3 times a week
once a week
once a month

Partners

Il filo d’Arianna
Il filo d’AriannaItaly
En ideel kulturförening för ökat socialt umgänge, som grundades 1995 i Bologna-området.

logo-filodariannaIl File d’Arianna är en ideel kulturförening för ökat socialt umgänge, som grundades 1995 i Bologna-området. Föreningen jobbar för att ungdomar, vuxna och äldre ska växa som människor genom kurser och andra aktiviteter på olika områden. Vi planerar och genomför aktiviteter för att förebygga ungdomsproblem och öka välmåendet. Vi uppmuntrar kulturella och sociala utbyten inom landet och i Europa. Förutom Grundtvig partnerships har vi deltagit i projekt inom LLP KA3.
Tillsammans med olika offentliga och privata institutioner organiserar vi workshops, konferenser och möten för att öka den kulturella och sociala utvecklingen.

www.filodarianna.net


Gefle Ölsellskap
Gefle ÖlsellskapSweden
Grundades år 2000 med målet att utveckla öldrickande till att bli mer av ölsmakande.

logo-swedenGefle Ölsellskap grundades år 2000 med målet att utveckla öldrickande till att bli mer av ölsmakande.
Vi träffas en gång i månaden, för att prova utvalda öl från mikrobryggerier, för att sprida kunskapen om kvalitetsöl. Medlemmarna är spridda i både ålder och yrke, som ett tvärsnitt av stadens befolkning.
Nu är det dags att utvidga lärandet. Med det här projektet vill vi dela vårt intresse med våra partners i Europa. Vi vill bidra till att vuxna dricker utvalda kvalitetsöl i mindre mängd, för att vara goda förebilder för våra ungdomar och skapa medvetenhet om våra dryckesvanor. Det gör vi genom att lära oss om dryckesvanor förr och nu, och om lagar och regler kring alkohol.

www.gefleolsellskap.com


Hair Redivivus
Hair RedivivusRomania
En ungdomsorganisation, medlem av Youth Foundation Buzau.

logo-romaniaHair Redivivus är en ungdomsorganisation, som är medlem av Youth Foundation Buzau. Uppdraget är att stödja ungdomsprojekt och ungdomsinitiativ på olika nivåer.
Organisationen är aktiv inom olika områden, såsom
- konst och kultur: festivaler, kulturevenemang, konstläger, teater
- media: Alandala magazine, multimediaaktiviteter, fotoklubb, internetradio, video
- utbytesprojekt: Youth in Action, Leonardo da Vinci, Grundtvig
- sport: basket, aktiv livsstil
Vi har ungdomsgrupper för informellt lärande, som träffas veckovis.
Hair Redivivus arrangerar musikfestivaler och konstläger varje år.
Vår organisation deltog i mer än åttio utbytesprojekt förra året.


Open Air Museum
Open Air MuseumLithuania
Grundades 1966. Ett av de största, 195 hektar, etnografiska utomhusmuseerna i Europa.

logo-lithuaniaLitauens Open Air Museum grundades 1966. Det är ett av de största, 195 hektar, etnografiska utomhusmuseerna i Europa. Museet visar hur livet, arbetet och traditionerna för bönder och stadsfolk såg ut under 1800-talet och början av 1900-talet. På museet finns delar av byar, riktiga bondgårdar, hundraåriga byggnader med trädgårdar, fruktodlingar och köksträdgårdar med kors och pålar med trätak, kvarnar, smedjor, och en oljepress.
Museet har också en utställning om ölbryggning. I museets stad finns en gammal alkoholbutik från 1930-talet. Vi har utställningar om 1800-talets nykterhetsrörelse i Litauen.
Museet är populärt och har tusentals besökare årligen, 80 000 förra året.
För olika målgrupper arrangerar vi:

 • temautflykter och
 • aktiviteter
 • utbildningar
 • seminarier och konferenser
 • workshops
 • folkmusikkonserter
 • traditionella hembygdsarrangemang
 • familjehögtider

Museet har deltagit i flera kulturprojekt och samarbetar med privata och statliga institutioner.
www.llbm.lt


Aims and Fields of Study
Aims and Fields of StudyTurkey
Sociokultur, sport, vetenskap.

logo-turkeyOrganisationens mål är att ordna sociokulturella, idrotts- och vetenskapliga aktiviteter för medlemmarna.

 • Genomföra idrottsutbildning på fritiden, arrangera idrottsaktiviteter, uppmuntra idrottens plats i samhället, erbjuda IT-utbildning för att lärare ska få hjälp att lära sig använda Excel, Word, Powerpoint och att skapa webbplatser, och att erbjuda ett samarbetsklimat bland idrottslärare genom seminarier och möten.
 • Stärka integrationen mellan medlemmarna, baserat på kärlek, respekt och tolerans.
 • Stärka medlemmarnas socialmoral och hjälpa dem som saknar säkerhet i livet.
 • Förbättra förhållandet mellan studenterna på BESYO och de som studerat färdigt.
 • Skapa ekonomiska förutsättningar för att amatörspelare ska kunna uppnå sina mål och belönas.

Ett annat mål är att hålla öppna kurser och träningar för lärare, för att de ska kunna erbjuda högkvalitativ utbildning. Vi vill att våra lärare ska kunna prata främmande språk tillräckligt bra, för att de ska kunna vara bra på ICT och för att engelskalärarna ska kunna använda ICT på sina lektioner. Därför erbjuder vi också kurser i datorprogrammering.
www.selcukbesyoomed.com

Need us to help you on your project?

Send an email describing your project requirements now to get our help